การสมัครสมาชิก (การลงทะเบียน)

การสมัครสมาชิก หรือการลงทะเบียนบล็อก tawasau มีขั้นตอนดังนี้ครับ

1. คลิกเลือกตำแหน่งดังรูปเพื่อเข้าสู่หน้ากรอกรายละเอียด

2. กรอกรายละเอียดต่างให้ครบถ้วน ดังภาพ แล้วกดปุ่มดำเนินการต่อ

3. กำหนดภาพประจำตัวโดยกดปุ่ม Browse… เพื่อเลือกภาพ

4. เปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการ แล้วกดปุ่ม Open

 

5. ปรับแต่งตำแหน่งภาพตามต้องการ แล้วกดปุ่ม ตัดภาพ

6. ถ้าไม่ผิดขั้นตอนอะไรก็จะประกฏข้อความ สีเขียวๆ เหมือนภาพด้านล่าง

7. ขั้นตอนสำคัญครับ คือผู้ลงทะเบียนต้องเปิดเข้าไปใน อีเมล์ที่ใช้สมัคร แล้วกดลิงค์ยืนยันที่ได้จาก tawasau เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ (บางอีเมล์จะเข้าไปในกล่องจดหมายขยะนะครับ ให้ตรวจสอบดูก่อน)

หลังจากที่คลิกลิงค์ยืนยันจากอีเมล์ของท่านแล้วท่านจะพบกับหน้ารายงานแบบนี้ เป็นอันว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.