การเข้าใช้งานระบบ (เข้าสู่ระบบ, login)

การเข้าใช้งานระบบใน บล็อก tawasau นั้นมีด้วยกันหลายวิธี แต่.. ที่จะแนะนำในที่นี้ 2 วีธีด้วยกัน ส่วนจะใช้วิธีไหนก็ตามแต่สะดวกแล้วกันครับ ให้ผลเหมือนกัน

 วิธีที่ 1. คือการเข้าสู่ระบบในส่วนของฟอร์มล็อกอินในหน้าแรก (สะดวกดี) จะอยู่ในตำแหน่งที่ข้อที่ 1 ในรูปแรกครับ ส่วนวิธีการก็ตามภาพด้านล่างเลยครับ

  วิธีที่ 2. คือการเข้าสู่ระบบในส่วนของหน้าล็อกอิน ต้องคลิกเลือกใสส่วนของเมนู เข้าสู่ระบบ ตามตำแหน่งข้อที่ 2 ในรูปแรกครับ ส่วนวิธีการก็ตามภาพด้านล่างเลยครับ

หลังจากกดปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วสงเกตง่ายๆ ว่าเราเข้าในระบบแล้ว ดังในกรอบสี่เหลือมสีเขียวในรูปด้านล่างเลยครับ

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.