ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ

ibm almustofa (อิบรอฮีม)

นามสกุล

อัลมุสฏอฟา

เพศ

ชาย

หน่วยงาน

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา